© Danmarks civile Hundeførerforening - Kreds 1 - Kvalitetshundetræning.

Kredsbestyrelsen m.m.

Telefonnr. og mail adresser til DcH Kreds 1: 
Kredsformand Christian Ravn formand@dch-kreds1.dk 41 82 77 85
Kredskasserer Kim Vestergaard Poulsen kasserer@dch-kreds1.dk 29 71 49 29
Næstform./Sekretær Jannie Christensen sekretaer@dch-kreds1.dk 22 94 22 63
Kreds 1`s faste udvalg:
Uddannelsesudvalget Morten Jensen uu@dch-kreds1.dk 20 99 48 26
Dommerudvalget Ole Christensen du@dch-kreds1.dk 30 22 52 25
Konkurrenceudvalget Jens A. Rosendahl ku@dch-kreds1.dk 23 32 02 71
E-mail adresser øvrige:
Dommercentralen Majbritt Johansen dommercentral@dch-kreds1.dk 28 95 38 20
Webmaster Peder Søndergaard webmaster@dch-kreds1.dk 60 68 40 69