© Danmarks civile Hundeførerforening - Kreds 1 - Kvalitetshundetræning.

Nordisk program

Dommere i Nordisk Program
Navn Lokalforening Telefon
Allan Iversen Hjørring 2878 1331
Søren Jeppesen Hjørring 4191 3142